Gending Jawa

Gending Jawa

Kinanthi Pangkur Pocung Gambuh Sinom Megatruh Asmorodhono Dhandhanggula

ads

Post Top Ad

Post Top Ad

Your Ad Spot

Recent Jobs

Thursday, March 5, 2009

Gending Jawa

Gending Jawa memilki filsafat tinggi dengan gaya bertutur Khas jawa,untuk Gending gending dibawah ini diambil dari serat Wedhatama. Berisi P...
Read More

Wednesday, March 5, 2008

Pangkur Jenggleng

Anda yang saat ini masih remaja mungkin tidak pernah atau belum pernah mendengar kata kata Pangkur Jenggleng (maaf kalau yang sudah pernah a...
Read More

Sunday, July 15, 2007

Tembang Dhandhanggula

Semut ireng anak-anak sapi Kebo bongkang nyabrang kali bengawan Keong kondhang jarak sungute Timun wuku ron wolu Surabaya geger kepati Geger...
Read More

Tembang Asmorodhono

Gegaraning wong akrami Dudu bandha dudu rupa Amung ati pawitané Luput pisan kena pisan Lamun gampang luwih gampang Lamun angèl, angèl kalang...
Read More

Tembang Megatruh

sigra milir kang gèthèk sinangga bajul kawan dasa kang njagèni ing ngarsa miwah ing pungkur tanapi ing kanan kéring kang gèthèk lampahnya al...
Read More

Friday, March 2, 2007

Tembang Kinanthi

Mangka kanthining tumuwuh Salami mugn awas eling Eling lukitaning alam Dadi wiryanbing dumadi Supadi nir ing sangsaya Yeku pangreksaning uri...
Read More

Tembang Gambuh

Samengko ingsun tutur Sembeh catur supaya lumuntur Dhihin: raga, cipta, jiwa, rasa, kaki Ing kono lamun tinemu Tandha nugrahaning manon S...
Read More

Post Top Ad

Your Ad Spot